#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

MOSTALZAB (MSZ): Rada Nadzorcza nowej kadencji (raport nr 30/2018)
13.06.2018 19:24


Raport bieżący nr 30/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 13 czerwca 2018 r., w związku z kończącą się kadencją Rady Nadzorczej Emitenta, odwołało ze składu:1. Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

2. Pana Michała Rogatko - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

3. Pana Daniela Lewczuka ? Członka Rady Nadzorczej,

4. Pana Marka Kaczyńskiego - Członka Rady Nadzorczej,?

5. Pana Witolda Grabysza - Członka Rady Nadzorczej.??Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej, na nową, wspólną, trzyletnią kadencję następujące osoby:1. Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego,

2. Pana Michała Rogatko,

3. Pana Daniela Lewczuka,

4. Pana Marka Kaczyńskiego,

5. Pana Jacka Górkę.Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej oraz złożone przez nich oświadczenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości odrębnym raportem.Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-13Dariusz PietyszukPrezes Zarządu

(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MSZ: inne informacje
• Zawarcie aneksu do umowy ramowej z mBank S.A. (raport nr 41/2018)
• Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w Czechowicach-Dziedzicach (raport nr 40/2018)
• Zarejestrowanie zmian Statutu i siedziby MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (raport nr 39/2018)
• Zawarcie przez spółkę zależną umów na realizację inwestycji dla LG Chemical Wrocław Energy Sp. z o.o. (raport nr 38/2018)
• Aneks do umowy o limit wierzytelności zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. (raport nr 37/2018)
• Aneks do umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A. (raport nr 36/2018)
• Aneks do umowy kredytowej zawartej z mBank S.A. (raport nr 35/2018)
• Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Emitenta (raport nr 34/2018)
• Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej (raport nr 33/2018)
R E K L A M A