#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

MONNARI (MON): Skup akcji własnych (raport nr 38/2018)
13.06.2018 19:27


Raport bieżący nr 38/2018

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 18 stycznia 2018 r., nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu

13 czerwca 2018 r. na rachunek MONNARI TRADE S.A. 5 800 akcji Emitenta (Kod ISIN PLMNRTR00012), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,019 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 0,017 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,24 zł.

Emitent posiada łącznie 1 492 741 akcji własnych, stanowiących 4,88 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 4,25 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2018 r.

Akcje własne skupione w ramach Programu mogą zostać:

- umorzone,

- przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia,

- mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę;

- ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach,

- a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki.Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu dzisiejszym, Emitent przekazuje w załączeniu.Podstawa prawna

art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-06-13Mirosław Misztal Prezes Zarządu

(Emitent)

Załączniki:

   eko_7063903.zip
eko_7063903.zip

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MON: inne informacje
• Transakcja nabycia akcji Simple Creative Products S.A. - odpowiedź na pismo Gino Rossi S.A. z dnia 03 sierpnia 2018 r. (raport nr 78/2018)
• Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży towarów Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za lipiec 2018 r. (raport nr 77/2018)
• Odpowiedź Gino Rossi S.A. na skorygowaną ofertę na zakup akcji Simple Creative Products S.A. (raport nr 76/2018)
• Skup akcji własnych. (raport nr 75/2018)
• Skup Akcji Własnych. (raport nr 74/2018)
• Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 500 000 akcji zwykłych na okaziciela MONNARI TRADE S.A. (raport nr 73/2018)
• Rejestracja 500 000 akcji w KDPW. (raport nr 72/2018)
• Skup akcji własnych (raport nr 71/2018)
• Skup akcji własnych. (raport nr 70/2018)
R E K L A M A