#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

GPRE (GPR): Informacje o wynikach oferty prywatnej oraz dywidendzie (raport nr 17/2018)
13.06.2018 19:33


Raport bieżący nr 17/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zakazuje się publikacji lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady lub Japonii lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, gdzie działania takie są zastrzeżone lub zakazane przepisami prawa.Spółka ogłasza łączną liczbę nowych akcji Spółki wyemitowanych w związku z ofertą prywatną akcji Spółki, ujawnionej przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 15/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. ("Oferta Prywatna?).

Wyniki Oferty Prywatnej są następujące:

1. 95.541.401 akcji zostało przydzielonych Growthpoint Properties International (PTY) Ltd; oraz

2. 191.082.803 akcji zostało przydzielonych Globalworth Holding B.V.,

po cenie sprzedaży za akcję w kwocie 1,57 EUR.Łączna liczba akcji wyemitowanych w ramach Oferty Prywatnej wynosi 286.624.204 ("Nowe Akcje?) a Spółka pozyskała łącznie kwotę 450.000.000,28 EUR.

Spółka ogłasza, że:

1. dywidenda wynosi 48.703.312,13 PLN,

2. prawo do dywidendy przysługuje 442.757.383 akcji,

3. wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,11 PLN.Ponadto, jak wskazano w raportach bieżących nr 10/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz nr 15/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., Spółka potwierdza, że:

1. 18 czerwca 2018 r. jest dniem ustalenia prawa do dywidendy,

2. 28 czerwca 2018 r. jest dniem dywidendy.Z zastrzeżeniem zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Holenderski Urząd Rynków Finansowych (Stichting Autoriteit Financiële Markten), przewiduje się, że Nowe Akcje zostaną wprowadzone do obrotu w połowie lipca 2018 r.Niniejszy materiał nie stanowi materiału promocyjnego w znaczeniu art. 53 ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami.

Zakazuje się publikacji lub dystrybucji niniejszego materiału, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja, publikacja lub wykorzystanie są zastrzeżone lub zakazane przepisami prawa. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami i nie mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że po ich zarejestrowaniu, na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego albo w transakcji niepodlegającej obowiązkowi rejestracyjnemu zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Niniejsze materiały nie zawierają ani nie stanowią części oferty sprzedaży lub zaproszenia do złożenia lub próby pozyskania oferty papierów wartościowych i w żadnych okolicznościach nie będą stanowiły podstawy decyzji o zainwestowaniu lub nieinwestowaniu w papiery wartościowe Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-13Rafał PomorskiCFO


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  GPR: inne informacje
R E K L A M A