#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

MEDICALG (MDG): Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. (raport nr 15/2018)
14.06.2018 11:27


Raport bieżący nr 15/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) informuje, że w dniu 13 czerwca 2018 r. Spółka otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Michała Wnorowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu zarządzanych przez niego funduszy inwestycyjnych ? akcjonariuszy Spółki:PZU IMPULS SFIO SUBFUNDUSZ PZU IPULS AKCJI POLSKICH

PZU SFIO UNIVERSUM

PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK

PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU STABILNEGO WZROSTU MAZUREK

PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ZROWNOWAZONY

PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOŁEK

PZU SFIO GLOBALNYCH INWESTYCJI SUBFUNDUSZ AKCJI SPOŁEK DYWIDENDOWYCH

PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ENERGIA MEDYCYNA EKOLOGIA

PZU FIZ MEDYCZNY.Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku (raport bieżący nr 10/2018 z dnia 31 maja 2018 r. w związku z raportem bieżącym nr 12/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.).Wraz z kandydaturą, o której mowa powyżej, Spółka otrzymała biogram Pana Michała Wnorowskiego oraz oświadczenie i zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.Biogram kandydata oraz oświadczenie i zgoda na kandydowanie stanowią załączniki do niniejszego raportu.Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-14Maksymilian SztanderaCzłonek Zarządu ds. Finansowych


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7064008.zip
eko_7064008.zip

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MDG: inne informacje
R E K L A M A