#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

DEKTRA (DKR): Raport miesięczny za maj 2018 r. (raport nr 18/2018)
14.06.2018 11:39


Raport bieżący nr 18/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu ("Emitent?) przekazuje raport miesięczny za maj 2018 r.1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

2 590 059,05 zł w maju 2018 r., co oznacza wzrost o 11,9% rdr,

7 474 031,28 zł narastająco w okresie styczeń ? maj 2018 r., spadek o 8,6% rdr.

Na spadek wartości przychodów w ujęciu skonsolidowanym wpłynęła niższa wartość sprzedaży w I kwartale 2018 r. w stosunku do I kwartału 2017 r.2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

EBI 3/2018 z dnia 11.05.2018 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za I kwartał 2018r.,

EBI 4/2018 z dnia 11.05.2018 r. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 11.05.2018r.,

EBI 5/2018 z dnia 11.05.2018 r. Odstąpienie przez ZWZ Dektra S.A. od głosowania nad uchwałą nr 12,

EBI 6/2018 z dnia 11.05.2018 r. Wypłata dywidendy za 2017 r.,

EBI 7/2018 z dnia 11.05.2018 r. Powołanie członka Rady Nadzorczej,

ESPI 14/2018 z dnia 14.05.2018 r. Raport miesięczny za kwiecień 2018 r.

ESPI 15/2018 z dnia 14.05.2018 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dektra SA,

ESPI 16/2018 z dnia 16.05.2018 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,4. Kalendarz inwestora:

dzień 15 czerwca będzie dniem ustalenia prawa do dywidendy,

w dniu 13 lipca 2018r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2018r.,

w dniu 10 sierpnia 2018r. nastąpi publikacja raportu okresowego za II kwartał 2018r.,

w dniu 10 sierpnia 2018r. nastąpi wypłata dywidendy.Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. ? Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-14Beata StefańskaPrezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  DKR: inne informacje
R E K L A M A