#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

FASING (FSG): Zbycie 100% udziałów spółki zależnej (raport nr 27/2018)
14.06.2018 12:03


Raport bieżący nr 27/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 czerwca 2018 roku zawarte zostały umowy, na mocy których Spółka dokonała sprzedaży 100 udziałów spółki zależnej Fasing Maszyny i Konstrukcje Przemysłowe Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Zbycie udziałów zostało dokonane na rzecz trzech osób fizycznych tj.: Pani Teresa Klank ? 25% udziałów, Pan Zygmunt Kosmała ? 25% udziałów; Pan Andriy Kovalchuk - 25% udziałów oraz spółki MPRESTAR Sp. z o.o. ? 25% udziałów. Udziały w spółce zostały zbyte w cenie 500,00 zł za każdy udział. Łączna wartość zbywanych udziałów wyniosła 50.000,00 zł. Wartość bilansowa zbywanych udziałów, na dzień zawarcia umów, wynosiła 50.500,00 zł.

Sprzedający oświadczył w umowach, że udziały będące przedmiotem niniejszych umów nie stanowią przedmiotu roszczeń osób trzecich, jak również są wolne od jakichkolwiek wad prawnych.

Wartość zbywanych udziałów nie stanowi znacznej wartości, jednakże raportowane jest z uwagi na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-14Stanisław ŚwitułaProkurent
2018-06-14Piotr StangrettProkurent


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  FSG: inne informacje
• Umowa faktoringu (raport nr 37/2018)
• Transakcje z podmiotem zależnym. (raport nr 36/2018)
• Transakcje z firmą Węglokoks S.A. (raport nr 35/2018)
• Raport półroczny FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Umowy kredytowe (raport nr 34/2018)
• Aneks do umowy kredytowej (raport nr 33/2018)
• Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2018 roku (raport nr 32/2018)
• Aneks do zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Umowy o MultiLinię (raport nr 31/2018)
• Aneks do zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Umowy o MultiLinię (raport nr 30/2018)
R E K L A M A