#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

PEMANAGER (PEM): Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu (raport nr 35/2018)
14.06.2018 12:09


Raport bieżący nr 35/2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Private Equity Managers S.A. ("Spółka?) informuje o przeprowadzonych w dniu 11 czerwca 2018 roku, transakcjach nabycia akcji własnych Spółki w ramach Regulaminu Skupu Akcji Własnych Private Equity Managers Spółka Akcyjna ("Program Skupu?), o którego przyjęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym 30/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku. Dnia 11 czerwca 2018 roku, Spółka zawarła transakcję nabycia na rynku regulowanym 210 akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1,00 złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej 210,00 złotych (rozliczenie transakcji nabycia akcji własnych Spółki nastąpiło w dniu 13 czerwca 2018 roku).

Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki odpowiadająca nabytym akcjom własnym Spółki wynosi 210, co stanowi 0,006% kapitału zakładowego Spółki.

Szczegóły transakcji nabycia akcji własnych Spółki zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.

Od rozpoczęcia skupu akcji własnych w ramach Programu Skupu do dnia 11 czerwca 2018 roku włącznie, Spółka zawarła transakcje nabycia 4794 akcji własnych, stanowiących 0,1% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 4794 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba posiadanych przez Spółkę akcji własnych wynosi 4794 (uwzględniając transakcję z dnia 11 czerwca 2018 roku), co stanowi 0,1 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawnia do 4794 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawą prawną nabycia akcji jest Program Skupu, przyjęty uchwałą Zarządu Spółki z dnia 8 listopada 2017 roku w oparciu o uchwałę nr 6/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego oraz uchwałę nr 22/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego.

Przyczyną i celem nabycia przez Spółkę akcji własnych jest realizacja Programu Skupu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-14Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2018-06-14Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7064025.zip
eko_7064025.zip

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  PEM: inne informacje
R E K L A M A