#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl




     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

MOSTALZAB (MSZ): Powołanie Członka Zarządu wraz z informacjami o nowo powołanym Członku (raport nr 32/2018)
14.06.2018 12:30


Raport bieżący nr 32/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta w głosowaniu tajnym powołała w skład Zarządu Emitenta, w ramach aktualnej kadencji, Pana Witolda Grabysza (Grabysz), powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Tym samym, aktualny skład Zarządu Emitenta przedstawia się następująco:

1. Dariusz Pietyszuk - Prezes Zarządu,

2. Jarosław Pietrzyk - Wiceprezes Zarządu,

3. Witold Grabysz - Wiceprezes Zarządu.



Informacje dotyczące Pana Witolda Grabysza:



Wykształcenie i kwalifikacje:

Politechnika Śląska - inżynier mechanik, doktor nauk technicznych.



Doświadczenie zawodowe:

1993 ? 2000 - Politechnika Śląska, asystent, adiunkt,

1998 ? 2000 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "MONTOCHEM? S.A., członek Rady Nadzorczej,

2000 ? 2004 - McKinsey & Company, konsultant,

2004 ? 2012 - Merawex Sp. z o.o., Członek Zarządu, Prezes Zarządu,

2012 ? 2013 ? Risk Adviser Sp. z o.o., Dyrektor ds. oceny ryzyka,

2013 ? 2014 ? Praxea Sp. z o.o., Prezes Zarządu,

2014 ? 2014 ? Lumen Technik Sp. z o.o., Członek Zarządu,

2014 ? 2014 ? AMB Energia Centrum Usług Sp. z o.o., Doradca Zarządu,

2014 ? 2015 - Rehatronics S.A., Prezes Zarządu,

2015 - 2018 - Blirt S.A., Wiceprezes Zarządu, (notowana na New Connect firma biotechnologiczna)

2016 ? 2018 - BLR 152 Sp. z o.o., Prezes Zarządu (spółka celowa w Grupie Blirt),

2014 - 2018 - własna działalność doradcza w zakresie zarządzania ryzykiem, optymalizacji kosztów oraz rozwoju nowej działalności,

2017 ? 2018 ? Mostostal Zabrze S.A., Członek Rady Nadzorczej,

2016 r. do nadal - Thoth Pro Sp. z o.o., Członek Zarządu (startup informatyczny opracowujący oryginalne oprogramowanie do analizy danych farmakometrycznych).



Według złożonego oświadczenia Pan Witold Grabysz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.




















PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ



DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis



2018-06-14Dariusz Pietyszuk

Prezes Zarządu



















(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MSZ: inne informacje
• Złożenie wniosku o arbitraż w sprawie umowy w ramach projektu budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie (raport nr 46/2018)
• Raport półroczny MOSTOSTAL ZABRZE SA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości w Gliwicach (raport nr 45/2018)
• Szacunkowe wybrane dane finansowe za I półrocze 2018 r. (raport nr 44/2018)
• Aneks do umowy kredytowej zawartej z mBank S.A. (raport nr 43/2018)
• Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego (raport nr 42/2018)
• Zawarcie aneksu do umowy ramowej z mBank S.A. (raport nr 41/2018)
• Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w Czechowicach-Dziedzicach (raport nr 40/2018)
• Zarejestrowanie zmian Statutu i siedziby MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (raport nr 39/2018)
R E K L A M A