#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

ADMIRAL (ADM): Postanowienie sądu w sprawie o ogłoszenie upadłości ADMIRAL BOATS S.A. (raport nr 12/2018)
14.06.2018 12:42


Raport bieżący nr 12/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ADMIRAL BOATS S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym (14.06.2018 roku) o godzinie 8.40, Sąd Rejonowy Gdańsk ? Północ w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8.06.2018 roku sprawy z wniosku ADMIRAL BOATS S.A. z siedzibą w Bojanie o ogłoszenie upadłości, postanowił:

I. ogłosić upadłości ADMIRAL BOATS S.A.,

II. oddalić wniosek Emitenta o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa ADMIRAL BOATS S.A. w trybie przygotowanej likwidacji,

III. wezwać wierzycieli Spółki, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do Spółki,

IV. wezwać osób, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Spółki, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,

V. wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk ? Północ w Gdańsku Jacka Werengowskiego,

VI. wyznaczyć zastępcę sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk ? Północ w Gdańsku Karoliny Kondrackiej,

VII. wyznaczyć syndyka w osobie Janusza Łepkowskiego,

VIII. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego określając, że postępowanie opisane w pkt. I sentencji niniejszego orzeczenia ma charakter główny,

IX. rozstrzygnięcie o kosztach postepowania pozostawić do osobnego rozpoznania.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-14Krzysztof PieczewskiPrezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ADM: inne informacje
R E K L A M A