#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

KRAKCHEM (KCH): ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK SA ORAZ ANEKSU DO UMOWY O LIMITU NA GWARANCJE (raport nr 17/2018)
11.07.2018 19:48


Raport bieżący nr 17/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka?), informuje o zawarciu w dniu 11 lipca 2018 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. ("Umowa Kredytowa?).Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej okres kredytowania na podstawie Umowy Kredytowej został przedłużony do dnia 28 lutego 2019 roku ze stopniowym zmniejszaniem limitu co miesiąc o kwotę 500.000,00 złotych, począwszy od 31 sierpnia 2018 roku, ostatecznie do kwoty kredytu 7 mln złotych.Pozostałe warunki Umowy Kredytowej nie uległy zmianie.Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 11 lipca 2018 roku zawarł aneks do umowy o limit na gwarancje Nr U0003207958476/B zawartej pomiędzy Spółką a Alior Bank S.A. ("Umowa o Limit?).Zgodnie z aneksem do Umowy o Limit, Alior Bank S.A. udzielił na rzecz Spółki limitu umożliwiającego składanie wielu zleceń udzielenia przez Bank gwarancji bankowych do łącznej kwoty 12.192.350,00 złotych. Okres wykorzystania limitu został ustalony do dnia 28 lutego 2019 roku.O zawarciu Umowy Kredytowej oraz Umowy o Limit Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2017 z dnia 14.06.2017 roku.Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 ? MAR


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-11Andrzej ZdebskiPrezes Zarządu
2018-07-11Włodzimierz OprzędekWiceprezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  KCH: inne informacje
• ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW (raport nr 25/2018)
• REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (raport nr 24/2018)
• ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW (raport nr 23/2018)
• ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW (raport nr 22/2018)
• ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW (raport nr 21/2018)
• ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW (raport nr 20/2018)
• ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW (raport nr 19/2018)
• WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI (raport nr 18/2018)
• ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK SA ORAZ ANEKSU DO UMOWY O LIMITU NA GWARANCJE (raport nr 17/2018)
R E K L A M A