#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

KREDYTIN (KRI): Istotne pozytywne zmiany wysokości szacunkowych wpłat z tytułu wierzytelności w pierwszym kwartale roku obrotowego 2018/2019 (raport nr 31/2018)
11.07.2018 21:45


Raport bieżący nr 31/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?, "Emitent?), informuje, że w toku prac związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych Emitent zidentyfikował istotne pozytywne zmiany w pozycji wysokości szacunkowych wpłat z tytułu wierzytelności nabytych przez Grupę Kapitałową Emitenta w porównaniu z analogicznym okresem w roku obrotowym 2017/2018.Wspomniane istotne pozytywne zmiany przedstawiają się następująco:

Wysokość szacunkowych wpłat dłużników z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę Kapitałową Emitenta ("Spłaty Wierzytelności?) w I kwartale roku obrotowego 2018/19 wyniosły ok. 56,8 mln zł, podczas gdy w I kwartale roku obrotowego 2017/18 wyniosła 41,7 mln zł. Raportowana szacunkowa zmiana wysokości Spłat Wierzytelności, w w/w okresach I kwartału wykazała wzrost w wysokości 36%.Emitent zastrzega, że powyższe wartości stanowią wyłącznie wstępne wartości jakie Spółka na ten czas identyfikuje. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w kwartalnym sprawozdaniu za I kwartał roku 2018/19 albo, gdyby w toku prac wartość ta istotnie się zmieniła, kolejnym raportem bieżącym.Wysokość wpłat od dłużników wpływa bezpośrednio (choć nie jako jedyny czynnik), na kształtowanie się wysokości przychodów netto, a w konsekwencji na zysk netto oraz na generowaną przez Spółkę EBITDA gotówkową.Wysokość wpłat dłużników jest pochodną m.in.: (i) efektywności operacyjnej Emitenta, (ii) wielkości obsługiwanego portfela wierzytelności oraz (iii) sytuacji ekonomicznej dłużników.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-11Jarosław OrlikowskiWiceprezes Zarządu
2018-07-11Bastian RinghardtCzłonek Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  KRI: inne informacje
• Sprawozdanie rewidenta ds. szczególnych (raport nr 47/2018)
• Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2018 r. (raport nr 46/2018)
• Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2018 r. (raport nr 45/2018)
• Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2018 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał (raport nr 44/2018)
• Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta (raport nr 43/2018)
• Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2018 r. (raport nr 42/2018)
• Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., propozycje zmian w Statucie Spółki oraz projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia. (raport nr 41/2018)
• KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2018
• Powołanie osoby nadzorującej (raport nr 40/2018)
R E K L A M A