#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Jak oceniasz ze Polska jest w gronie 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata?
 
   Informacje

GPRE (GPR): Nabycie budynku ?Spektrum Tower? w Warszawie (raport nr 22/2018)
12.07.2018 13:06


Raport bieżący nr 22/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Globalworth Poland Real Estate N.V. ("Spółka?) niniejszym ogłasza, że w dniu 12 lipca 2018 r. podmiot kontrolowany przez Spółkę, jako kupujący ("Kupujący?) oraz ERE III fourteen S.? r.l., podmiot kontrolowany przez Europa Fund III LP, jako sprzedający ("Sprzedający?), zawarli umowę sprzedaży udziałów dotyczącą nabycia 100% udziałów w spółce Spektrum Tower sp. z o.o. ("Podmiot Przejmowany?) ("Umowa?), która posiada tytuł prawny do nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie oraz do budynku "Spektrum Tower? znajdującego się na niej ("Budynek?).

GLA (powierzchnia najmu brutto) Budynku wynosi ok. 29.500 m kw., zakontraktowany roczny dochód z najmu generowany przez aktualne obłożenie Budynku na poziomie ok. 93%, wynosi ok. 6,3 miliona euro, a WALT (średnia ważona okresu najmu) wynosi ok. 6 lat. Budynek jest wynajmowany ponad 60 najemcom.

Cena za udziały w Podmiocie Przejmowanym ("Udziały?) została obliczona na podstawie wynagrodzenia w szacunkowej kwocie 101 milionów euro ("Wynagrodzenie?) skorygowanego m.in. o wartość zadłużenia i kapitału obrotowego Podmiotu Przejmowanego i podlega dalszym korektom po zamknięciu transakcji na podstawie m.in. ostatecznych wartości zadłużenia i kapitału obrotowego Podmiotu Przejmowanego. Wynagrodzenie może ulec korekcie ze względu na kwoty zatrzymane.

W ramach transakcji, cena za udziały zapłacona przez Kupujacego wyniosła na zamknięciu ok 2,3 milionów euro, wszystkie istniejące pożyczki w kwocie ok. 35 milionów euro udzielone przez Sprzedającego na rzecz Podmiotu Przejmowanego zostały spłacone (i przejęte przez Kupującego) a istniejący kredyt udzielony Podmiotowi Przejmowanemu (udzielony na nabycie Budynku oraz na nakłady kapitałowe Podmiotu Przejmowanego) przez BerlinHyp AG został spłacony, a wszelkie zabezpieczenia ustanowione w związku z nim zostały zwolnione.

W Umowie Sprzedający złożył Kupującemu standardowe oświadczenia i zapewnienia oraz zwolnił i zabezpieczył Kupującego przed odpowiedzialnością w zwyczajowo przyjętym zakresie w tego rodzaju transakcjach.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Sprzedający zobowiązał się do przeprowadzenia i rozliczenia zaległych prac wykończeniowych związanych z Budynkiem oraz do spowodowania usunięcia określonych wad i usterek w Budynku, które zostały wykryte przez Kupującego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-12RafałPomorski


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  GPR: inne informacje
R E K L A M A