#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Jak oceniasz ze Polska jest w gronie 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata?
 
   Informacje

PROCHEM (PRM): Otrzymanie zawiadomienia o uznaniu oferty emitenta za najkorzystniejszą (raport nr 37/2018)
12.07.2018 13:51


Raport bieżący nr 37/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Emitent?), w nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie nr 31 z dnia 15 czerwca 2018 r., informuje, że w dniu 11 lipca 2018 r. otrzymał informację o uznaniu za najkorzystniejszą oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Bibliotekę Narodową (Zamawiający) o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zespole budynków "A? Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213 w zakresie przebudowy czytelń i przestrzeni ogólnodostępnych wraz z zabudową patio oraz dostawą sprzętu i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn.: ,,Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej - modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie?.Cena oferty złożonej przez PROCHEM S.A. wynosi 39 970 582,17 zł brutto.

(Słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa i 17/100 złotych).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-07-12Jarosław StępniewskiPrezes Zarządu

(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  PRM: inne informacje
• Zawiadomienie przez akcjonariusza o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Prochem SA (raport nr 40/2018)
• Rejestracja zmian Statutu Spółki - obniżenie kapitału zakładowego. (raport nr 39/2018)
• Raport półroczny PROCHEM SA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlnych i instalacyjnych (raport nr 38/2018)
• Otrzymanie zawiadomienia o uznaniu oferty emitenta za najkorzystniejszą (raport nr 37/2018)
• Zawarcie znaczącej umowy (raport nr 36/2018)
• Informacja o akcjonariuszach posiadającyych co najmniej 5% liczby głosów na WZA PROCHEM S.A. (raport nr 35/2018)
• Zawiadomienie przez Stevena Tappana o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PROCHEM S.A. (raport nr 34/2018)
• Uchwały podjęte na XXXIX ZWZA PROCHEM S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r. (raport nr 33/2018)
R E K L A M A