#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Jak oceniasz ze Polska jest w gronie 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata?
 
   Informacje

TESGAS (TSG): Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (raport nr 14/2018)
12.07.2018 15:15


Raport bieżący nr 14/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 12 lipca 2018 r. powziął informację o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Polska Spółka Gazownictwa (Zamawiający) postępowaniu przetargowym na "Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia i gazociągów średniego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych" etap I i etap II - zamówienie sektorowe", którego przemiotem zamówienia jest "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 od m. Słopnice do m. Zbludza, wraz z urządzeniami towarzyszącymi o łącznej długości L = 13 400 m, który podlega odrębnemu odbiorowi technicznemu, zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 tablic informacyjno - promocyjnych - zadanie (część) nr 1".Wartość netto złożonej przez Emitenta oferty: 15.240.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100) netto tj. 18.754.200,00 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych 00/100) brutto.Termin realizacji Zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, został określony 31.01.2020r.

Kryterium oceny ofert stanowi cena całkowita - 90% oraz okres gwarancji ? 10%.W odniesieniu do powyższego kryterium oferta złożona przez Spółkę jest najkorzystniejsza.W przypadku braku odwołania ze strony pozostałych uczestników postępowania przetargowego, co do wyboru oferty Emitenta, zostanie zawarta umowa z Zamawiającym na wykonanie powyższego zadania. O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-12Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2018-07-12Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  TSG: inne informacje
R E K L A M A