#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Jak oceniasz ze Polska jest w gronie 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata?
 
   Informacje

BORYSZEW (BRS): Zawiadomienie o zmianie udziałów (raport nr 65/2018)
12.07.2018 15:18


Raport bieżący nr 65/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382), od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, iż w dniu 9 lipca 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik powziął informację, iż spółka zależna Boryszew S.A., realizując skup akcji własnych, nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 54.000 sztuk akcji Boryszew SA. (rozliczenie transakcji przypada na dzień 11 lipca 2018 roku).

Transakcja ta spowodowała zmianę pośredniego udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów powyżej 1% na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.Dnia 8 lipca 2018 roku, tj. przed zmianą udziału Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 2.098.649 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 0,8744% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 152.133.603 sztuki akcji Boryszew S.A., co stanowiło 63,3890% udziału w kapitale zakładowym.

Na dzień 8 lipca 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 2.098.649 głosy na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowiło 0,8744% ogólnej liczby głosów i pośrednio poprzez spółki zależne 152.133.603 głosy na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowiło 63,3890% ogólnej liczby głosów :

- Alchemia S.A.: 3.200.000 szt. akcji, co stanowiło 1,3333% udziału w kapitale zakładowym, 3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 1,3333% ogólnej liczby głosów,

- Boryszew S.A.: 13.419.434 szt. akcji, co stanowiło 5,5914% udziału w kapitale zakładowym, 13.419.434 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,5914% ogólnej liczby głosów,

- Impexmetal S.A.: 13.346.169 szt. akcji, co stanowiło 5,5609% udziału w kapitale zakładowym, 13.346.169 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,5609% ogólnej liczby głosów,

- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 2.165.000 szt. akcji, co stanowiło 0,9021% udziału w kapitale zakładowym, 2.165.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,9021% ogólnej liczby głosów,

- Polski Cynk Sp. z o.o.: 5.000 szt. akcji, co stanowiło 0,0021% udziału w kapitale zakładowym, 5.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,0021% ogólnej liczby głosów,

- RKK Investments spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie : 119.998.000 szt. akcji, co stanowiło 49,9992% udziału w kapitale zakładowym, 119.998.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 49,9992% ogólnej liczby głosów.Na dzień 11 lipca 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik jest posiadaczem bezpośrednio 2.056.006 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowi 0,8567% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 152.295.603 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowi 63,4565% udziału w kapitale zakładowym.

Na dzień 11 lipca 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 2.056.006 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowi 0,8566% ogólnej liczby głosów i pośrednio poprzez spółki zależne 152.295.603 głosy na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowi 63,4565% ogólnej liczby głosów :

- Alchemia S.A.: 3.200.000 szt. akcji, co stanowi 1,3333% udziału w kapitale zakładowym, 3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 1,3333% ogólnej liczby głosów,

- Boryszew S.A.: 13.581.434 szt. akcji, co stanowi 5,6589% udziału w kapitale zakładowym, 13.581.434 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 5,6589% ogólnej liczby głosów,

- Impexmetal S.A.: 13.346.169 szt. akcji, co stanowiło 5,5609% udziału w kapitale zakładowym, 13.346.169 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 5,5609% ogólnej liczby głosów,

- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 2.165.000 szt. akcji, co stanowi 0,9021% udziału w kapitale zakładowym, 2.165.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,9021% ogólnej liczby głosów,

- Polski Cynk Sp. z o.o.: 5.000 szt. akcji, co stanowi 0,0021% udziału w kapitale zakładowym, 5.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,0021% ogólnej liczby głosów,

- RKK Investments spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie: 119.998.000 szt. akcji, co stanowi 49,9992% udziału w kapitale zakładowym, 119.998.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 49,9992% ogólnej liczby głosów.Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Boryszew S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Boryszew S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-12

Piotr Szeliga

p.o. Prezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  BRS: inne informacje
• Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. (raport nr 72/2018)
• Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. (raport nr 71/2018)
• Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. (raport nr 70/2018)
• Raport półroczny Boryszew Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Aktualizacja ?Programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.? (raport nr 69/2018)
• Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. (raport nr 68/2018)
• Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. (raport nr 67/2018)
• Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. (raport nr 66/2018)
• Zawiadomienie o zmianie udziałów (raport nr 65/2018)
R E K L A M A