#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jesteś za wprowadzeniem emerytur stażowych?
 
   Informacje

MONNARI (MON): Skup akcji własnych. (raport nr 92/2018)
14.09.2018 14:57


Raport bieżący nr 92/2018

Podstawa Prawna: Inne uregulowania


Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 18 stycznia 2018 r., nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu

14 września 2018 r. na rachunek MONNARI TRADE S.A. 3 110 akcji Emitenta (Kod ISIN PLMNRTR00012), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,010 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 0,009 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 6,00 zł.

Emitent posiada łącznie 1 639 648 akcji własnych, stanowiących 5,36 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 4,67 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2018 r.

Akcje własne skupione w ramach Programu mogą zostać:

- umorzone,

- przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia,

- mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę;

- ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach,

- a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki.Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu dzisiejszym, Emitent przekazuje w załączeniu.Podstawa prawna

art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-09-14Mirosław Misztal Prezes Zarządu

(Emitent)

Załączniki:

   eko_7077454.zip
eko_7077454.zip

 
 
   drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   20.06.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   11.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MON: inne informacje
• Skup akcji własnych. (raport nr 59/2019)
• Skup akcji własnych. (raport nr 58/2019)
• Skup akcji własnych. (raport nr 57/2019)
• Skup akcji własnych. (raport nr 56/2019)
• Skup akcji własnych. (raport nr 55/2019)
• Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży towarów Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za maj 2019 r. (raport nr 54/2019)
• Skup akcji własnych. (raport nr 53/2019)
• Skup akcji własnych. (raport nr 52/2019)
• Skup akcji własnych. (raport nr 51/2019)
R E K L A M A