#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Leszek Czarnecki wygra z KNF?
 
   Informacje

RONSON (RON): Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Development SE (raport nr 24/2018)
14.09.2018 15:12


Raport bieżący nr 24/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Ronson Development SE z siedzibą w Rotterdamie ("Spółka") niniejszym informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Development SE ("NWZA"), które odbyło się 14 września 2018 r. w Rotterdamie, w siedzibie Spółki:

Akcjonariusz: I.T.R. DORI B.V.

Liczba posiadanych akcji: 87.449.187

Liczba posiadanych głosów: 87.449.187

Udział w ogólnej liczbie głosów: 53,32%

Udział w liczbie głosów na NWZA: 61,73%Akcjonariusz: RN Residential B.V.

Liczba posiadanych akcji: 20.900.000

Liczba posiadanych głosów: 20.900.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 12,74%

Udział w liczbie głosów na NWZA: 14,75%Akcjonariusz: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

Liczba posiadanych akcji: 23.800.000

Liczba posiadanych głosów: 23.800.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 14,51%

Udział w liczbie głosów na NWZA: 16,80%*spółki ITR Dori B.V. oraz RN Residential B.V. są pośrednio kontrolowane przez A. Luzon Development and Energy Group Ltd.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-14Rami GerisCzłonek Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   19.11.2018 
PNT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A-C spółki Pointpack S.A. pod nazwą skróconą "POINTPACK" i oznaczeniem "PNT"
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  RON: inne informacje
• Dynamiczny wzrost wyników finansowych Ronson Development za trzy kwartały 2018 r.
• RONSON DEVELOPMENT SE Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 3/2018
• Decyzja o nie przekazywaniu odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych (raport nr 29/2018)
• Informacja o państwie macierzystym (raport nr 28/2018)
• Rejestracja przeniesienia siedziby Emitenta z Holandii do Polski oraz innych zmian w statucie Emitenta (raport nr 27/2018)
• Ronson Development: sprzedaż pierwszego etapu Grunwald2 w Poznaniu na półmetku
• Ronson Development: Wielki start przedsprzedaży trzeciego etapu osiedla Miasto Moje na warszawskiej Białołęce
• Akcjonariusze Ronson Development zatwierdzili wypłatę dywidendy i przeniesienie siedziby spółki do Polski
• Wypłata na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych (dywidendy)Wypłata na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych (dywidendy) (raport nr 26/2018)
R E K L A M A