#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

RONSON (RON): Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Development SE (raport nr 24/2018)
14.09.2018 15:12


Raport bieżący nr 24/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Ronson Development SE z siedzibą w Rotterdamie ("Spółka") niniejszym informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Development SE ("NWZA"), które odbyło się 14 września 2018 r. w Rotterdamie, w siedzibie Spółki:

Akcjonariusz: I.T.R. DORI B.V.

Liczba posiadanych akcji: 87.449.187

Liczba posiadanych głosów: 87.449.187

Udział w ogólnej liczbie głosów: 53,32%

Udział w liczbie głosów na NWZA: 61,73%Akcjonariusz: RN Residential B.V.

Liczba posiadanych akcji: 20.900.000

Liczba posiadanych głosów: 20.900.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 12,74%

Udział w liczbie głosów na NWZA: 14,75%Akcjonariusz: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

Liczba posiadanych akcji: 23.800.000

Liczba posiadanych głosów: 23.800.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 14,51%

Udział w liczbie głosów na NWZA: 16,80%*spółki ITR Dori B.V. oraz RN Residential B.V. są pośrednio kontrolowane przez A. Luzon Development and Energy Group Ltd.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-14Rami GerisCzłonek Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  RON: inne informacje
• Akcjonariusze Ronson Development zatwierdzili wypłatę dywidendy i przeniesienie siedziby spółki do Polski
• Wypłata na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych (dywidendy)Wypłata na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych (dywidendy) (raport nr 26/2018)
• Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE z siedzibą w Rotterdamie w Holandii w dniu 14 września 2018 r. (raport nr 25/2018)
• Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Development SE (raport nr 24/2018)
• Zawarcie umów kredytu (raport nr 23/2018)
• Zawiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR ? korekta podstawy prawnej (raport nr 22/2018)
• Zawiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR (raport nr 21/2018)
• Raport półroczny RONSON DEVELOPMENT SE Skonsolidowany raport półroczny PS
• Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE (raport nr 20/2018)
R E K L A M A