#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jesteś za wprowadzeniem emerytur stażowych?
 
   Informacje

RONSON (RON): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE z siedzibą w Rotterdamie w Holandii w dniu 14 września 2018 r. (raport nr 25/2018)
14.09.2018 15:27


Raport bieżący nr 25/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 opublikowanego w dniu 7 lipca 2018 r., Zarząd Ronson Development SE z siedzibą w Rotterdamie w Holandii ("Spółka?) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 14 września 2018 r. przy Weena 210-212, w Rotterdamie w Holandii o godzinie 11.00 czasu lokalnego.

******

Uchwała nr 1 z dnia 14 września 2018 r. (punkt 2 porządku obrad)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

w sprawie przeniesienia siedziby Spółki z Holandii do Polski

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza przeniesienie siedziby Spółki z Holandii do Polski zgodnie z Propozycją Przeniesienia ("Przeniesienie?).Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 141.659.336

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 86.37%

Łączna liczba ważnych głosów: 141.659.336

w tym liczba głosów: za: 141.659.336

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

******

Uchwała nr 2 z dnia 14 września 2018 r. (punkt 3 porządku obrad)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

w sprawie zmiany Statutu Spółki zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Propozycji Przeniesienia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza zmianę Statutu Spółki zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Propozycji Przeniesienia.Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 141.659.336

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 86.37%

Łączna liczba ważnych głosów: 141.659.336

w tym liczba głosów: za: 134.751.304

przeciw: 6.908.032

wstrzymujących się: 0

******

Uchwała nr 3 z dnia 14 września 2018 r. (punkt 4 porządku obrad)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wszystkim notariuszom prawa cywilnego, prawnikom oraz asystentom prawnym spółki Baker & McKenzie Amsterdam N.V.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia udzielić pełnomocnictwa wszystkim notariuszom prawa cywilnego, prawnikom oraz asystentom prawnym kancelarii prawnej Baker & McKenzie Amsterdam N.V. w zakresie przygotowania oraz wykonania aktu notarialnego dotyczącego zmian Statutu Spółki wymaganych w związku z Przeniesieniem.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 141.659.336

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 86.37%

Łączna liczba ważnych głosów: 141.659.336

w tym liczba głosów: za: 141.659.336

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

******

Uchwała nr 4 z dnia 14 września 2018 r. (punkt 5 porządku obrad)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

w sprawie wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych w łącznej kwocie 9.840.649 PLN (tj. 0,06 PLN na akcję)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia dokonać wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 9.840.649 PLN, co stanowi 0,06 PLN na akcję zwykłą, zgodnie z propozycją Zarządu zawartą w Raporcie Bieżącym Nr 17/2018 i ustalić dzień rejestracji na 25 września 2018 r. oraz dzień wypłaty na dzień 4 października 2018 r., wypłata zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 141.659.336

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 86.37%

Łączna liczba ważnych głosów: 141.659.336

w tym liczba głosów: za: 141.659.336

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0******

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-14Rami Geris Członek Zarządu


(Emitent)

 
 
   drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   20.06.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   11.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  RON: inne informacje
• Rozpoczęcie kolejnej wspólnej pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej w niezmienionym składzie (raport nr 35/2019)
• Wypłata dywidendy za rok 2018 (raport nr 34/2019)
• Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ronson Development SE (raport nr 33/2019)
• Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ronson Development SE w dniu 11 czerwca 2019 r. (raport nr 32/2019)
• Nabycie akcji własnych (raport nr 31/2019)
• Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo (raport nr 30/2019)
• Nabycie akcji własnych (raport nr 28/2019)
• Nabycie akcji własnych (raport nr 28/2019)
• Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (raport nr 27/2019)
R E K L A M A