#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Leszek Czarnecki wygra z KNF?
 
   Informacje

RONSON (RON): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE z siedzibą w Rotterdamie w Holandii w dniu 14 września 2018 r. (raport nr 25/2018)
14.09.2018 15:27


Raport bieżący nr 25/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 opublikowanego w dniu 7 lipca 2018 r., Zarząd Ronson Development SE z siedzibą w Rotterdamie w Holandii ("Spółka?) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 14 września 2018 r. przy Weena 210-212, w Rotterdamie w Holandii o godzinie 11.00 czasu lokalnego.

******

Uchwała nr 1 z dnia 14 września 2018 r. (punkt 2 porządku obrad)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

w sprawie przeniesienia siedziby Spółki z Holandii do Polski

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza przeniesienie siedziby Spółki z Holandii do Polski zgodnie z Propozycją Przeniesienia ("Przeniesienie?).Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 141.659.336

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 86.37%

Łączna liczba ważnych głosów: 141.659.336

w tym liczba głosów: za: 141.659.336

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

******

Uchwała nr 2 z dnia 14 września 2018 r. (punkt 3 porządku obrad)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

w sprawie zmiany Statutu Spółki zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Propozycji Przeniesienia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza zmianę Statutu Spółki zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Propozycji Przeniesienia.Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 141.659.336

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 86.37%

Łączna liczba ważnych głosów: 141.659.336

w tym liczba głosów: za: 134.751.304

przeciw: 6.908.032

wstrzymujących się: 0

******

Uchwała nr 3 z dnia 14 września 2018 r. (punkt 4 porządku obrad)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wszystkim notariuszom prawa cywilnego, prawnikom oraz asystentom prawnym spółki Baker & McKenzie Amsterdam N.V.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia udzielić pełnomocnictwa wszystkim notariuszom prawa cywilnego, prawnikom oraz asystentom prawnym kancelarii prawnej Baker & McKenzie Amsterdam N.V. w zakresie przygotowania oraz wykonania aktu notarialnego dotyczącego zmian Statutu Spółki wymaganych w związku z Przeniesieniem.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 141.659.336

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 86.37%

Łączna liczba ważnych głosów: 141.659.336

w tym liczba głosów: za: 141.659.336

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

******

Uchwała nr 4 z dnia 14 września 2018 r. (punkt 5 porządku obrad)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

w sprawie wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych w łącznej kwocie 9.840.649 PLN (tj. 0,06 PLN na akcję)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia dokonać wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 9.840.649 PLN, co stanowi 0,06 PLN na akcję zwykłą, zgodnie z propozycją Zarządu zawartą w Raporcie Bieżącym Nr 17/2018 i ustalić dzień rejestracji na 25 września 2018 r. oraz dzień wypłaty na dzień 4 października 2018 r., wypłata zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 141.659.336

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 86.37%

Łączna liczba ważnych głosów: 141.659.336

w tym liczba głosów: za: 141.659.336

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0******

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-14Rami Geris Członek Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   19.11.2018 
PNT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A-C spółki Pointpack S.A. pod nazwą skróconą "POINTPACK" i oznaczeniem "PNT"
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  RON: inne informacje
• Dynamiczny wzrost wyników finansowych Ronson Development za trzy kwartały 2018 r.
• RONSON DEVELOPMENT SE Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 3/2018
• Decyzja o nie przekazywaniu odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych (raport nr 29/2018)
• Informacja o państwie macierzystym (raport nr 28/2018)
• Rejestracja przeniesienia siedziby Emitenta z Holandii do Polski oraz innych zmian w statucie Emitenta (raport nr 27/2018)
• Ronson Development: sprzedaż pierwszego etapu Grunwald2 w Poznaniu na półmetku
• Ronson Development: Wielki start przedsprzedaży trzeciego etapu osiedla Miasto Moje na warszawskiej Białołęce
• Akcjonariusze Ronson Development zatwierdzili wypłatę dywidendy i przeniesienie siedziby spółki do Polski
• Wypłata na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych (dywidendy)Wypłata na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych (dywidendy) (raport nr 26/2018)
R E K L A M A