#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Leszek Czarnecki wygra z KNF?
 
   Informacje

RONSON (RON): Wypłata na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych (dywidendy)Wypłata na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych (dywidendy) (raport nr 26/2018)
14.09.2018 15:33


Raport bieżący nr 26/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ronson Development SE z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 14 września 2018 r., podjęło uchwałę w sprawie wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych (dywidendy).Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło propozycję Zarządu opublikowaną w Raporcie Bieżącym nr 17/2018 i postanowiło dokonać wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 9.840.649 PLN, co stanowi 0,06 PLN na akcję zwykłą i ustalić dzień rejestracji na 25 września 2018 r. oraz dzień wypłaty na dzień 4 października 2018 r. Wypłata nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.Wszystkie akcje Spółki w liczbie 164.010.813 objęte są wypłatą.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-14Rami GerisCzłonek Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   19.11.2018 
PNT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A-C spółki Pointpack S.A. pod nazwą skróconą "POINTPACK" i oznaczeniem "PNT"
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  RON: inne informacje
• Dynamiczny wzrost wyników finansowych Ronson Development za trzy kwartały 2018 r.
• RONSON DEVELOPMENT SE Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 3/2018
• Decyzja o nie przekazywaniu odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych (raport nr 29/2018)
• Informacja o państwie macierzystym (raport nr 28/2018)
• Rejestracja przeniesienia siedziby Emitenta z Holandii do Polski oraz innych zmian w statucie Emitenta (raport nr 27/2018)
• Ronson Development: sprzedaż pierwszego etapu Grunwald2 w Poznaniu na półmetku
• Ronson Development: Wielki start przedsprzedaży trzeciego etapu osiedla Miasto Moje na warszawskiej Białołęce
• Akcjonariusze Ronson Development zatwierdzili wypłatę dywidendy i przeniesienie siedziby spółki do Polski
• Wypłata na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych (dywidendy)Wypłata na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych (dywidendy) (raport nr 26/2018)
R E K L A M A