#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

RONSON (RON): Wypłata na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych (dywidendy)Wypłata na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych (dywidendy) (raport nr 26/2018)
14.09.2018 15:33


Raport bieżący nr 26/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ronson Development SE z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 14 września 2018 r., podjęło uchwałę w sprawie wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych (dywidendy).Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło propozycję Zarządu opublikowaną w Raporcie Bieżącym nr 17/2018 i postanowiło dokonać wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 9.840.649 PLN, co stanowi 0,06 PLN na akcję zwykłą i ustalić dzień rejestracji na 25 września 2018 r. oraz dzień wypłaty na dzień 4 października 2018 r. Wypłata nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.Wszystkie akcje Spółki w liczbie 164.010.813 objęte są wypłatą.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-14Rami GerisCzłonek Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  RON: inne informacje
• Akcjonariusze Ronson Development zatwierdzili wypłatę dywidendy i przeniesienie siedziby spółki do Polski
• Wypłata na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych (dywidendy)Wypłata na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych (dywidendy) (raport nr 26/2018)
• Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE z siedzibą w Rotterdamie w Holandii w dniu 14 września 2018 r. (raport nr 25/2018)
• Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Development SE (raport nr 24/2018)
• Zawarcie umów kredytu (raport nr 23/2018)
• Zawiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR ? korekta podstawy prawnej (raport nr 22/2018)
• Zawiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR (raport nr 21/2018)
• Raport półroczny RONSON DEVELOPMENT SE Skonsolidowany raport półroczny PS
• Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE (raport nr 20/2018)
R E K L A M A