#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy w Polsce da się przeżyć za 500 zł miesięcznie?
 
   Informacje

GPW: Londyn zdominował IPO w Europie. Na GPW brak poprawy
11.10.2018 06:00
Polska giełda nadal na dnie
Polska giełda nadal na dnie / ©123RF/PICSEL
- Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w trzecim kwartale 2018 roku wyniosła 3,9 mld euro - to spadek o 53% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (8,3 mld euro). Niemal połowa debiutów i środków pozyskanych z IPO przypadła na giełdę w Londynie. Zdaniem analityków nadal nie widać poprawy na giełdzie w Warszawie.W Warszawie w minionym kwartale odnotowano jedynie 4 oferty o łącznej wartości 8 mln euro - wynika z najnowszego raportu "IPO Watch Europe" przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

W III kwartale 2018 r. w Polsce miały miejsce 4 pierwotne oferty publiczne (IPO) - z czego tylko jedna na rynku głównym GPW, a trzy na alternatywnym rynku NewConnect. Na rynku głównym zadebiutowała spółka Silvair (mająca polskie korzenie amerykańska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania w obszarze internetu rzeczy). Wartość przeprowadzonej oferty wyniosła 20,1 mln zł.

Z kolei łączna wartość IPO przeprowadzonych na alternatywnym rynku NewConnect wyniosła 12,6 mln zł - największą ofertę o wartości 6,5 mln zł przeprowadziła spółka Creepy Jar (wydawca i dystrybutor gier wideo). Na rynku alternatywnym zadebiutowała także spółka Medinice zajmująca się sprzedażą produktów medycznych z obszaru kardiologii i kardiochirurgii (wartość IPO wyniosła 4,9 mln zł) oraz spółka Passus będąca dostawcą rozwiązań IT (wartość oferty 1,3 mln zł).

"Aktywność w zakresie IPO w Warszawie jest po trzech kwartałach najsłabsza od 2003 roku i po raz kolejny jedna z najmniejszych w Europie. Sprawa GetBacku i jej skutki zamroziły w tym roku polski rynek, i tak dotknięty już niskimi wycenami, spadającą płynnością oraz ciągłą niepewnością dotyczącą przyszłości OFE.

Przyjęta przez Sejm ustawa o pracowniczych planach kapitałowych jest na pewno pozytywnym sygnałem, ale nie będzie miała istotnego realnego wpływu na rynek w krótkim okresie - napływ środków z PPK to raczej kwestia kolejnych lat.

Poprawę sytuacji na giełdzie mogłaby przynieść większa międzynarodowa oferta (taka jak np. rozważany debiut Smyk Holding, którego prospekt złożony został już w KNF). Biorąc jednak pod uwagę nawet taki pozytywny impuls, mówimy tu o wpływie na rynek IPO w nieco dalszej perspektywie - na debiut w ostatnim kwartale mają w praktyce szanse emitenci, których projekty emisyjne zostały już złożone w KNF, a takich jest zaledwie kilka. Znacząca aktywność w zakresie IPO może więc nastąpić nie wcześniej niż w II kwartale 2019 r." - mówi Bartosz Margol, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w III kwartale 2018 r.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, łączna wartość IPO w Europie wyniosła 3,9 mld euro i spadła w minionym kwartale (w porównaniu do trzeciego kwartału 2017 r.) aż o 4,4 mld euro. Odnotowano 64 debiuty (wobec 76 w trzecim kwartale 2017 r.).

W analizowanym okresie miała miejsce jedna mega oferta (IPO o wielkości przekraczającej 1 mld euro) przeprowadzona we wrześniu na giełdzie w Szwajcarii - IPO spółki SIG Combibloc Group AG (1 708 mln euro).

Drugim największym IPO była oferta spółki Amigo Holdings Plc (407 mln euro, debiut na giełdzie w Londynie), a trzecim - IPO Tritax EuroBox plc (339 mln euro, giełda w Londynie).

INTERIA.PL


*Dane przed 2011 r. nie uwzględniają giełd w Stambule, Zagrzebiu i Bukareszcie

"Geopolityczne zawirowania oraz letnia przerwa spowolniły aktywność w trzecim kwartale, w efekcie wartość IPO w Europie osiągnęła najniższy poziom od 2 lat.

Perspektywy na IV kwartał wyglądają dość optymistycznie, zmienność rynku utrzymuje się na niskim poziomie, a na europejskich rynkach oczekiwanych jest co najmniej kilka mega ofert (IPO o wartości przekraczającej 1 mld euro). Z drugiej strony, słabe notowania po debiucie niektórych spośród ostatnich emitentów, jak też istotna niepewność dotycząca wyników negocjacji ws. Brexitu, mogą zniechęcić spółki planujące IPO do zamknięcia transakcji przed końcem roku" - podsumowuje Tomasz Konieczny, lider zespołu ds. rynków kapitałowych PwC.

O raporcie IPO Watch Europe Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (włączając w to giełdy w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Turcji i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwszą ofertę publiczną oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 lipca do 30 września 2018 roku i został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, są dołączone do niniejszej informacji prasowej.

W PwC w Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych - w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu. PwC w Polsce zatrudnia ponad 4700 osób.(INTERIA.PL)

Więcej o: GPW rynek pierwotny IPO rynek kapitałowy
 
 
   drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   11.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  GPW: inne informacje
• GPW przedstawia nową metodologię wyliczania WIBOR/WIBID
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 6 sierpnia 2019 r. (raport nr 21/2019)
• Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 sierpnia 2019 (raport nr 20/2019)
• Słabe wyniki finansowe GK GPW
• Raport półroczny GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• NewConnect otrzymał status SME Growth Market
• GPW uruchamia program GPW Growth
• Debiut certyfikatów strukturyzowanych na akcje Jeronimo Martins
• Złożenie weksla zabezpieczającego wykonanie umowy o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego w zakresie budowy platformy transakcyjnej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (raport nr 19/2019)
R E K L A M A