#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy w Polsce da się przeżyć za 500 zł miesięcznie?
 
   Informacje

MBFGROUP (MBF): Zawarcie umowy ramowej ze spółką Sabras Trading Sp. z o.o. (raport nr 42/2018)
11.10.2018 14:18


Raport bieżący nr 42/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") zawiadamia, że w dniu 11 października 2018 roku otrzymał podpisaną zwrotnie Umowę ramową o współpracy i zachowaniu poufności ("Umowa").Wzmiankowana Umowa zawarta została przez Emitenta ze spółką Sabras Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, a jej przedmiotem jest m.in. współpraca w zakresie wzajemnej pomocy w prowadzonych projektach biznesowych i gospodarczych. W ramach prowadzonej działalności strony będą współpracować w celu osiągnięcia zysku finansowego lub zawiązania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od ogólnie stosowanych praktyk rynkowych.Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wzmiankowana Umowa w pierwszej kolejności zostanie wdrożona w celu podpisania strategicznych umów pośrednictwa przez spółkę Luxury Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy.Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-11Robert KrassowskiPrezes ZarząduRobert Krassowski


(Emitent)

 
 
   drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   11.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MBF: inne informacje
R E K L A M A