#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy kupujesz żywność wysoko przetworzoną?
 
   Informacje

KREZUS (KZS): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. na wniosek Akcjonariusza (raport nr 74/2018)
08.11.2018 23:03


Raport bieżący nr 74/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu ("Emitent?) informuje, iż w dniu 08 listopada 2018 roku wpłynął do Emitenta wniosek spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ("Akcjonariusz?) na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH?) o umieszczenie dodatkowych punktów do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. ("NWZ?) zwołanego na dzień 30 listopada 2018 roku.

Emitent przekaże zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z projektami wszystkich uchwał w kolejnym raporcie bieżącym.

Wniosek Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-08Mariusz KrólikowskiPrezes Zarządu


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7085165.zip
eko_7085165.zip

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   19.04.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   22.04.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   20.06.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  KZS: inne informacje
• Informacja dotycząca wyników audytu prawno-gospodarczego (raport nr 1/2019)
• GPW zawiesiła od 27 grudnia obrót akcjami Krezusa
• Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta (raport nr 90/2018)
• Informacja o rozpoczęciu prac nad wznowieniem działalności operacyjnej (raport nr 89/2018)
• Informacja dotycząca wyników audytu prawno-gospodarczego (raport nr 88/2018)
• Otrzymanie przez Emitenta wypowiedzenia umowy faktoringowej (raport nr 87/2018)
• Korekta raportu bieżącego nr 85/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku (raport nr 86/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krezus S.A. w dniu 30-11-2018 (raport nr 85/2018)
• Powołanie Zarządu i powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Krezus S.A. (raport nr 84/2018)
R E K L A M A