#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jesteś za wprowadzeniem emerytur stażowych?
 
   Informacje

QUERCUS (QRS): Wybrane wstępne dane finansowe za rok 2018 (raport nr 11/2019)
15.03.2019 07:15


Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Mając na względzie zobowiązanie Quercus TFI S.A. zawarte w raporcie bieżącym nr 10/2019 z dnia 14 marca 2019 r., niniejszym emitent przekazuje wstępne wybrane dane finansowe sporządzone na potrzeby przygotowania sprawozdania finansowego za rok 2018.Podstawa prawna:

- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2019-03-15Artur Paderewski

Pierwszy Wiceprezes Zarządu2019-03-15Piotr Płuska

Wiceprezes Zarządu(Emitent)

Załączniki:

   eko_7103999.zip
eko_7103999.zip

 
 
   drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   20.06.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   11.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  QRS: inne informacje
• Zgłoszenie przez akcjonariusza nowego punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał (raport nr 21/2019)
•  Raport roczny 2018 QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
• Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. (raport nr 20/2019)
• Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał (raport nr 19/2019)
• Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. (raport nr 18/2019)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. (raport nr 17/2019)
• Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. (raport nr 16/2019)
• QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Raport kwartalny SA-Q f kwartał 1/2019
• Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego (raport nr 15/2019)
R E K L A M A