#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jesteś za wprowadzeniem emerytur stażowych?
 
   Informacje

PEPEES (PPS): Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2018 rok (raport nr 7/2019)
15.03.2019 07:30


Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 marca 2019 roku zakończony został proces agregacji danych finansowych realizowany na potrzeby przygotowania raportów Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 rok i tym samym podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki za 2018 r. zostały zaprezentowane poniżej (w nawiasie przedstawiono dane za rok 2017).

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:

- przychody ze sprzedaży: 239.941 tys. zł (224.273 tys. zł)

- zysk z działalności operacyjnej: 28.147 tys. zł (21.853 tys. zł)

- zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej : 21.306 tys. zł (13.364 tys. zł)

Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.:

- przychody ze sprzedaży: 175.798 tys. zł (162.454 tys. zł)

- zysk z działalności operacyjnej: 22.649 tys. zł (19.568 tys. zł)

- zysk netto: 17.442 tys. zł (12.319 tys. zł)

Zarząd Spółki wyjaśnia, że znaczny wzrost zysku w roku 2018 wystąpił m.in. dzięki zwiększonej sprzedaży oraz wyższej rentowności produktów.

Jednocześnie Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za 2018 rok zostaną przekazane w raportach rocznych (odpowiednio jednostkowym oraz skonsolidowanym), które zostaną opublikowane w dniu 29 marca 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-15Wojciech FaszczewskiPrezes Zarządu
2019-03-15Tomasz RogalaCzłonek Zarządu


(Emitent)

 
 
   drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   20.06.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   11.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  PPS: inne informacje
• Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej PEPEES na lata 2019-2024 (raport nr 12/2019)
• ZMIANY DO PORZĄDKU OBRAD ZWZ NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA (raport nr 11/2019)
• OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ (raport nr 10/2019)
•  Informacja w sprawie podziału zysku za 2018 r. (raport nr 9/2019)
• PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019
• Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2019 roku (raport nr 8/2019)
•  Raport roczny PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
• Skonsolidowany Raport roczny PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
• Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2018 rok (raport nr 7/2019)
R E K L A M A