#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jesteś za wprowadzeniem emerytur stażowych?
 
   Informacje

ECHO (ECH): Rozpoczęcie procesu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych (raport nr 8/2019)
15.03.2019 07:33


Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Echo Investment S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 14 marca 2019 r. został zawiadomiony przez Lisala sp. z o.o. ("Lisala?) i Echo Partners B.V. (?Echo Partners?), akcjonariusza bezpośrednio i pośrednio dominującego Spółki, o rozpoczęciu przez Lisala i Echo Partners przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z ich inwestycją w Spółkę i dalszym rozwojem działalności Spółki. W ramach procesu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, nie wyklucza się przekazania wybranym podmiotom dodatkowych informacji na temat Spółki i jej grupy kapitałowej.Przegląd opcji strategicznych może skutkować podjęciem i przeprowadzeniem różnego rodzaju działań i transakcji, w tym o charakterze korporacyjnym. Niemniej, może on również zakończyć się decyzją o niepodejmowaniu żadnych działań lub niedokonywaniu żadnych transakcji.Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-15Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2019-03-15Artur LangnerWiceprezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   20.06.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   11.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ECH: inne informacje
• Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań (raport nr 19/2019)
• ECHO INVESTMENT SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019
• Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A. (raport nr 18/2019)
• Podsumowanie kosztów emisji obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji Echo Investment S.A. (raport nr 17/2019)
• Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań (raport nr 16/2019)
• Umowa kredytowa podmiotu zależnego Emitenta (raport nr 15/2019)
• Emisja obligacji. Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta (raport nr 14/2019)
• Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań (raport nr 13/2019)
• Zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży nieruchomości spółki zależnej Echo Investment S.A. obejmującej grunt w Warszawie, na którym zrealizowany został pierwszy biurowiec Browarów Warszawskich ? Biura Przy Bramie. (raport nr 12/2019)
R E K L A M A