#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jesteś za wprowadzeniem emerytur stażowych?
 
   Informacje

VIGOSYS (VGO): Raport roczny VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
15.03.2019 07:57


Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody netto za sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług37 4168 76927 1806 403
Koszt własny sprzedaży16 9363 96911 3172 666
Zysk (strata) na działalności operacyjnej12 7682 9929 7512 297
Zysk (starta) brutto13 0403 0569 6402 271
Zysk (strata) neto13 0213 0529 5422 248
Liczba akcji w sztukach729000729000729000729000
Zysk (strata) netto na akcję (w złotych/euro)17,864,1913,093,08
Aktywa trwałe67 41715 67838 0249 116
Aktywa obrotowe22 7965 30118 3984 411
Kapitał własny54 22112 60941 2039 879
Zobowiązania długoterminowe17 8854 1596 5661 574
Zobowiązania krótkoterminowe18 1074 2118 6532 075
Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro)74,3817,3056,5213,55
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 0742 12712 3262 904
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-24 575-5 759-5 038-1 187
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej13 2533 106-6 420-1 512
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7104005.zip
eko_7104005.zip

 
 
   drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   20.06.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   11.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  VGO: inne informacje
R E K L A M A