#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jesteś za wprowadzeniem emerytur stażowych?
 
   Informacje

ATREM (ATR): Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwał o wyrażeniu zgody na zbycie przez akcjonariuszy założycieli akcji imiennych serii A (raport nr 10/2019)
15.03.2019 08:15


Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Atrem S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019, informuje, iż w dniu 15 marca 2019 r. podjął uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie przez akcjonariuszy założycieli akcji imiennych serii A., w związku z wnioskiem akcjonariuszy z dnia 12 lutego 2019 r.Zgodnie z treścią uchwał, Zarząd Atrem S.A. wyraził zgodę na zbycie przez:

1. Pana Konrada Śniatałę ? 3 604 838 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,

2. Pana Marka Korytowskiego ? 569 905 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,

3. Panią Gabrielę Śniatała ? 480 587 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,poprzez zapisanie się na sprzedaż akcji w ramach wezwania ogłoszonego w dniu 11 lutego 2019 r. przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.Zgodnie z treścią Statutu spółki Atrem S.A., zbycie akcji imiennych serii A wymaga zgody Spółki udzielonej przez Zarząd. Uchwałę w tym zakresie Zarząd podejmuje w przypadku niewykonania prawa wykupu, na zasadach określonych w Statucie Atrem S.A.Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2019-03-15Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

(Emitent)

 
 
   drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   20.06.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   11.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ATR: inne informacje
• Wypowiedzenie umowy z animatorem rynku (raport nr 36/2019)
• Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. dwóch umów ze spółką Park Wiatrowy Gaworzyce sp. z o. o. na realizację prac związanych z Budową Farmy Wiatrowej Żukowice. (raport nr 35/2019)
• Powołanie Członków Rady Nadzorczej (raport nr 34/2019)
• Odwołanie Członków Rady Nadzorczej (raport nr 33/2019)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 27 maja 2019 r. (raport nr 32/2019)
• Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 27 maja 2019 r. (raport nr 31/2019)
• Rezygnacja Członka Zarządu Spółki (raport nr 30/2019)
• Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (raport nr 29/2019)
• Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (raport nr 28/2019)
R E K L A M A