#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jesteś za wprowadzeniem emerytur stażowych?
 
   Informacje

JSW: Wynik wyborów na przedstawiciela pracowników JSW S.A. do składu Zarządu JSW S.A. (raport nr 20/2019)
15.03.2019 08:21


Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka?, "JSW S.A.?) informuje, iż w wyniku wyborów przeprowadzonych wśród pracowników Spółki w dniu 14 marca 2019 r. Pan Artur Wojtków został wybrany na przedstawiciela pracowników JSW S.A. do składu Zarządu JSW S.A.Pan Artur Wojtków z wykształcenia jest prawnikiem. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego

w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie "Społecznego dialogu pracy? na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz "Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

w przemyśle? na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. związany od 1995 roku. Od 1995 r. pełnił funkcję Kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego a następnie w latach 1999-2009 Dyrektora ds. Pracy

KWK "Borynia?. Od 2009 r. pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej JSW S.A.Pan Artur Wojtków nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.O powołaniu Pana Artura Wojtkowa przez Radę Nadzorczą JSW S.A. na członka Zarządu

JSW S.A. X kadencji wybranego przez pracowników Spółka poinformuje odrębnym raportem.Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-15Daniel OzonPrezes Zarządu
2019-03-15Tomasz ŚledźZastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych


(Emitent)

 
 
   drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   20.06.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   11.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  JSW: inne informacje
• uzupełnienia materiałów na ZWZ JSW S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku (raport nr 38/2019)
• Zarząd JSW planuje wypłacić pracownikom premię z zysków za 2018 r.
• Związkowcy z JSW rozpoczęli akcję protestacyjną i procedurę sporu zbiorowego
• Daniel Ozon nie jest już prezesem JSW
• Zmiany w składzie Zarządu JSW S.A. (raport nr 37/2019)
• Protest górników z Jastrzębia w Warszawie. Walczą o przyszłość JSW
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 26.06.2019 r., projekty uchwał oraz wniosek akcjonariusza (raport nr 36/2019)
• udzielenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu ze złoża ?Bzie Dębina 1-Zachód? (raport nr 35/2019)
• Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji (raport nr 34/2019)
R E K L A M A