#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jesteś za wprowadzeniem emerytur stażowych?
 
   Informacje

PLASTBOX (PLX): Korekta szacunków wybranych wyników finansowych Spółki za 2018 rok (raport nr 7/2019)
15.04.2019 22:48


Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku informuje, iż zmianie uległy następujące szacowane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok, których wartość na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi:

a) skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży - 171 513 tys. zł (było 171 193 tys. zł);

c) skonsolidowany zysk netto ? 1 927 tys. zł (było 1 596 tys. zł);

d) jednostkowy zysk netto ? 1 626 tys. zł (było 82 tys. zł).Zmiana wartości skonsolidowanego zysku netto za 2018 rok jest rezultatem wyłączeń realizowanych w procesie konsolidacji sprawozdań finansowych, ujawnionych po sporządzeniu kalkulacji wyników wstępnych, a także konsolidacji zysku nowo nabytych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki ? Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o., za okres od momentu przejęcia udziałów do 31 grudnia 2018 roku.Zmiana wartości jednostkowego zysku netto za 2018 rok wynika z korekty kosztów nabycia udziałów w spółkach Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. przy jednoczesnym powiększeniu wartości udziałów w obu przejętych spółkach.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-15Grzegorz PawlakPrezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   20.06.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   11.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  PLX: inne informacje
• Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (raport nr 10/2019)
• Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (raport nr 9/2019)
• PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?Plast-Box? S.A. (raport nr 8/2019)
• Skonsolidowany Raport roczny PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA
•  Raport roczny PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA
• Korekta szacunków wybranych wyników finansowych Spółki za 2018 rok (raport nr 7/2019)
• Zmiana terminu przekazania raportów okresowych Spółki za 2018 rok (raport nr 6/2019)
• Zawarcie znaczącej umowy ramowej (raport nr 5/2019)
R E K L A M A