#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jesteś za wprowadzeniem emerytur stażowych?
 
   Informacje

OTLOG (OTS): Wydłużenie terminów umów kredytowych (raport nr 39/2019)
15.04.2019 23:51


Raport bieżący nr 39/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki OT Logistics S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 21 marca 2019 r., w którym informował o zawarciu aneksów do umów kredytowych przedłużających terminy ich spłaty, informuje o zawarciu w dniu 15 kwietnia 2019 r.:1) aneksu do umowy kredytowej, na podstawie której konsorcjum banków udzieliło Spółce kredytu inwestycyjnego w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1) do dnia 29 kwietnia 2019 r.; oraz2) aneksu do umowy o linię wieloproduktową "umbrella wieloproduktowa" (Kredyt 4) udzieloną Spółce oraz jej spółkom zależnym przez mBank S.A. do dnia 29 kwietnia 2019 r.Aneks do Kredytu 1 został zawarty pod warunkami rozwiązującymi analogicznymi do warunków rozwiązujących opisanych w raporcie bieżącym nr 19/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. oraz w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w odniesieniu do aneksów do umów kredytowych, o których mowa w ww. raportach bieżących. Aneks do Kredytu 4 nie zawiera tego typu zapisów.Terminy spłaty umowy kredytowej, na podstawie której Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (jako następca prawny Raiffeisen Bank Polska S.A.) udzielił Spółce limitu kredytowego oraz umowy wielocelowej linii kredytowej, na podstawie której Bank BGŻ BNP Paribas S.A. udzielił Spółce kredytu obrotowego, o których mowa w ww. raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 21 marca 2019 r. kolejno jako Kredyt 2 i Kredyt 3, nie uległy zmianie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-15Radosław KrawczykPrezes Zarządu
2019-04-15Andrzej KlimekWiceprezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   20.06.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   11.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  OTS: inne informacje
• OT LOGISTICS S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019
• Emisja obligacji serii H (raport nr 51/2019)
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał (raport nr 50/2019)
• Określenie wielkości opcji put realizowanej za rok 2019 przez ERSTE d.o.o., dotyczącej akcji spółki Luka Rijeka d.d. (raport nr 49/2019)
• Spełnienie wszystkich warunków zawieszających wejścia w życie umowy z BGK (raport nr 48/2019)
• Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku (raport nr 47/2019)
• Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (6.05.2019 r.) (raport nr 46/2019)
• Korekta raportu bieżącego ESPI nr 43/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku - Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody przez Emitenta na zmiany warunków emisji (raport nr 43/2019)
•  Raport roczny 2018 OT LOGISTICS S.A.
R E K L A M A