#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jesteś za wprowadzeniem emerytur stażowych?
 
   Informacje

MCI: Raport roczny MCI CAPITAL SA
16.04.2019 00:06


Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Zyski z inwestycji219 178124 54451 36729 341
Zysk z działalności operacyjnej183 890119 99843 09728 270
Zysk przed opodatkowaniem171 390107 62340 16725 355
Zysk netto174 531104 68640 90324 663
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(22 456)16 408(5 263)3 866
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej63 19028 71114 8096 764
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(58 761)(101 151)(13 771)(23 830)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(18 027)(56 032)(4 225)(13 200)
Aktywa razem1 445 3411 361 499336 126326 428
Zobowiązania długoterminowe96 579134 03922 46032 137
Zobowiązania krótkoterminowe83 767137 39319 48132 941
Kapitał własny1 264 9951 090 067294 185261 351
Kapitał podstawowy52 92052 88712 30712 680
Liczba akcji (w szt.)52 920 07852 886 59652 920 07852 886 596
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)52 894 94455 652 87952 894 94455 652 879
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR)3,301,880,770,44
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)23,9020,615,564,94
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7109025.zip
eko_7109025.zip

 
 
   drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   20.06.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   11.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MCI: inne informacje
• Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta, podwyższenie kapitału zakładowego emitenta (raport nr 16/2019)
• Informacja o transakcji na instrumentach finansowych powiązanych z akcjami Emitenta oraz o transakcji na akcjach Emitenta (raport nr 15/2019)
• Zmiana w Radzie Nadzorczej MCI Capital S.A. (raport nr 14/2019)
• Zmiana w Zarządzie Spółki (raport nr 13/2019)
• Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 12/2019)
• Informacja o transakcji na akcjach Emitenta (raport nr 11/2019)
• Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. (raport nr 10/2019)
• Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta (raport nr 9/2019)
• MCI CAPITAL SA Raport kwartalny Q f kwartał 1/2019
R E K L A M A