#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   PRZYKŁADY: KONTRAKTY

Tu znajdziesz wiele praktycznych przykładów wykorzystania kontraktów terminowych: najbardziej popularną wśród inwestorów indywidualnych spekulację na kontraktach - grę na zwyżkę i zniżkę, praktyczne transakcje zabezpieczania portfela akcji za pomocą kontraktu terminowego na indeks WIG20 oraz inne praktyczne opisy transakcji przy wykorzystaniu kontraktów terminowych

Kontrakty: Przykład 14
Żródło INTERIA.PL

Oferty giełd w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej   więcej »

Kontrakty: Przykład 13
Żródło INTERIA.PL

Współczynnik konwersji  więcej »

Kontrakty: Przykład 12
Żródło INTERIA.PL

Kontrakt terminowy na bony skarbowe.  więcej »

Kontrakty: Przykład 11
Żródło INTERIA.PL

Kontrakt terminowy na stopę procentową.  więcej »

Kontrakty: Przykład 10
Żródło INTERIA.PL

Zabezpieczanie przed ryzykiem stopy procentowej za pomocą kontraktu FRA  więcej »

Kontrakty: Przykład 5
Żródło INTERIA.PL

Kontrakty futures: Zabezpieczenie portfela akcji za pomocą kontraktu terminowego na indeks WIG20  więcej »

Kontrakty: Przykład 9
Żródło INTERIA.PL

Kontrakty futures: Transakcje typu spread - kontrakty terminowe na indeks i na akcje  więcej »

Kontrakty: Przykład 8
Żródło INTERIA.PL

Kontrakty futures i krótka sprzedaż: Transakcje spekulacyjne - gra na zniżkę  więcej »

Kontrakty: Przykład 7
Żródło INTERIA.PL

Kontrakty futures: Transakcje spekulacyjne - gra na zwyżkę  więcej »

Kontrakty: Przykład 6
Żródło INTERIA.PL

Kontrakty futures: Zabezpieczenie portfela akcji za pomocą kontraktu na akcje  więcej »

następne » do góry 

R E K L A M A