#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   PRZYKŁADY: SWAPY

Tu znajdziesz praktyczne przykłady wykorzystania swapów, m.in. jak obniżyć koszty kredytu, jak redukować ryzyko stopy procentowej, jak wykorzystać swapa towarowego i inne przykłady, które m.in. pokazują jak zabezpieczać swoje zobawiązania/należności, jak obniżać koszty działalności przedsiębiorstwa, jak obniżać ryzyko działalności

Swap: Przykład 7
Żródło INTERIA.PL

Swapy finansowe najczęściej wykorzystywane są do obniżania kosztu kredytu (zobowiązania), są to tzw. swapy oparte na pasywach. Jednak wraz z rozwojem rynku finansowego coraz częściej dostrzegano możliwość wykorzystania tego instrumentu do zwiększenia rentowności lokaty (należności). Efektem tego było powstanie nowej grupy swapów tzw. swapów opartych na aktywach. Poniższy artykuł prezentuje możliwość wykorzystania tego rodzaju instrumentu.  więcej »

Swap: Przykład 6
Żródło INTERIA.PL

Swapy finansowe są instrumentami pochodnymi służącymi do redukowania ryzyka stopu procentowej. Zyskują one coraz większą popularność wśród inwestorów o czym świadczy bardzo szybko rosnący wolumen obrotów tymi instrumentami na rynkach finansowych.  więcej »

Swapy: Przykład 5
Żródło INTERIA.PL

Wykorzystanie swapów procentowych w transakcjach zabezpieczających  więcej »

Swapy: Przykład 4
Żródło INTERIA.PL

Mechanizm ryzyka kredytowego  więcej »

Swapy: Przykład 3
Żródło INTERIA.PL

Swap towarowy (commodity swap)  więcej »

Swapy: Przykład 2
Żródło INTERIA.PL

Kapitałowy swap walutowy (currency swap)  więcej »

Swapy: Przykład 1
Żródło INTERIA.PL

Swap procentowy (interest rate swap)  więcej »

do góry 

R E K L A M A