#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   WARRANTY I OPCJE

Kalkulator wyceny opcji na akcje: Przykład 1

Teoretyczny przykład wyceny opcji na akcje
Rozważmy europejską opcję kupna i sprzedaży na akcje spółki Elektrim, której okres do wygaśnięcia wynosi 3 miesiące.

Aktualna cena akcji (C) kształtuje się na poziomie 20 PLN, zaś cena wykonania X zarówno opcji call jak i put wynosi 30. Wolna od ryzyka stopa procentowa (r) w Polsce kształtuje się na poziomie 17 procent w skali roku, zaś zmienność
cen akcji Eletrimu (z) wynosi 25 procent. Zakładamy w tym przypadku, że spółka nie wypłaca dywidendy.
Chcemy dokonać wyceny opcji kupna i sprzedaży wykorzystując powyższe dane:


Podstawiając za X=30; C=25; r=0,17; z=0,25; T=3/12=0,25 w poszczególne pola kalkulatora otrzymujemy cenę opcji call (c) równą 0,22 PLN; cenę opcji put (p) równą 3,97 PLN.


drukuj  drukuj
R E K L A M A