#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
ZNALEZIONE WALORY
GAMET - Gamet Sp. z o.o.
GK INWEST - Grupa Kapitałowa "INWEST" SA (skrót nazwy: GKI)


mWIG40    WIG    NIF
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
15.10.2018
nazwa kurs zm% wol
 WSE0,7912,9120803 
 MDI3,729,47383 
 ORB89,409,32491 
 GCN3,539,0103414 
 SUW14,007,7
 SHG0,41-16,3998 
 CZT0,30-11,83299 
 IPL9,80-10,9146 
 BRA1,22-9,6566275 
 IFC0,56-8,26442 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKO38,75-2,1102 300 
 PZU39,31-0,137 761 
 PEO102,05-0,135 020 
 KGH84,10-1,527 668 
 CDR159,80-2,023 957 
R E K L A M A