#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   ZNALEZIONE WALORY

• AGIOAPLUS - Agio Akcji Plus
• AGIODLT - AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
• AGIODWSCD - AGIO Daleki Wschód FIZ Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu
• AGIOGLDYW - Agio ALFA
• AGIOGLKAP - Agio Globalny Kapitał
• AGIOK - AGIO Subfundusz Kapitał
• AGIOKPLUS - Agio Kapitał Plus
• AGIOMN - Agio Market Neutral
• AGIOMS - AGIO Subfundusz Multistrategia
• AGIONKOM - Agio Nieruchomości Komercyjnych
• AGIOOPLUS - Agio Obligacji Plus
• AGIOSPLUS - Agio Stabilny Plus
• AGIOWIERZ - Agio Wierzytelności NS FIZ
• AGIOWPLU2 - Agio Wierzytelności Plus 2
• AGIOWPLUS - Agio Wierzytelności Plus
• AIGA - MetLife Akcji
• AIGAALA - MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej
• AIGAAME - MetLife Akcji Amerykańskich
• AIGACAZ - MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich
• AIGAEU - MetLife Akcji Europejskich
• AIGGIN - MetLife Globalnych Innowacji
• AIGMISS - MetLife Średnich Spółek
• AIGMULT - MetLife Multistrategia
• AIGO - MetLife Obligacji Skarbowych
• AIGOSW - MetLife Obligacji Światowych
• AIGOWZR - MetLife Ochrony Wzrostu
• AIGOZ - MetLife Aktywnej Alokacji
• AIGP - MetLife Pieniężny
• AIGPA - MetLife Akcji Polskich
• AIGPO - MetLife Obligacji Plus
• AIGPPI - MetLife Lokacyjny
• AIGPZNE - MetLife Akcji Nowa Europa
• AIGPZO - MetLife Akcji Małych Spółek
• AIGRROZ - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych
• AIGRWSCH - MetLife Akcji Rynków Wschodzących
• AIGSW - MetLife Stabilnego Wzrostu
• AIGZ - MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
• AIGZAZJ - MetLife Zrównoważony Azjatycki
• ALFA - Gamma SFIO ALFA
• ALIORA - Alior Agresywny
• ALIORFFSA - Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna
• ALIORFFSD - Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna
• ALIORFFSO - Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna
• ALIORFFSR - Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna
• ALIORMUAS - Alior Multi Asset
• ALIOROSW - Alior Obligacji Światowych
• ALIORPD - Alior Papierów Dłużnych
• ALIORPIEN - Alior Pieniężny
• ALIORSS - Alior SFIO - Subfundusz Stabilnych Spółek
• ALLIAA - Allianz Akcji FIO
• ALLIAAGLO - Allianz Akcji Globalnych
• ALLIAAI - Allianz Artificial Intelligence
• ALLIAAL - Allianz Aktywnej Alokacji FIO
• ALLIAARW - Allianz Akcji Rynków Wschodzących
• ALLIADAE - Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich
• ALLIADM - Allianz Defensywna Multistrategia
• ALLIADYM - Allianz Dynamiczna Multistrategia
• ALLIAEGS - Allianz Europe Equity Growth Select
• ALLIAGSD - Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
• ALLIAIE - Allianz India Equity
• ALLIAMSE - Allianz Małych Spółek Europejskich
• ALLIAO - Allianz Obligacji Plus
• ALLIAOGLO - Allianz Obligacji Globalnych
• ALLIAP - Allianz Pieniężny FIO
• ALLIAPEL - Allianz PIMCO Emerging Local Bond
• ALLIAPEM - Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
• ALLIAPGB - Allianz PIMCO Global Bond
• ALLIAPGH - Allianz PIMCO Global High Yield Bond
• ALLIAPGI - Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit
• ALLIAPGLD - Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return
• ALLIAPI - Allianz PIMCO Income
• ALLIASRE - Allianz Structured Return
• ALLIASW - Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
• ALLIAW - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych FIO
• ALLIAZM - Allianz Zbalansowana Multistrategia
• ALLIBUD - Allianz Selektywny
• ALLIENE - Allianz Surowców i Energii
• ALLIGMM - Allianz Global Metals and Mining
• ALLIMISS - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
• ALLISDHIB - Allianz US Short Duration High Income Bond
• ARKAA - Arka BZ WBK Akcji Polskich
• ARKAAMISS - Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek
• ARKAEN - Arka Platinum Dynamiczny
• ARKAFAZ - Arka Platinum Stabilny
• ARKAO - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
• ARKAOBK - Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych
• ARKAOBP - Arka Platinum Konserwatywny
• ARKAOE - Arka BZ WBK Obligacji Europejskich
• ARKAOK - Arka BZ WBK Gotówkowy
• ARKAPAAM - Arka Prestiż Akcji Amerykańskich
• ARKAPAEU - Arka Prestiż Akcji Europejskich
• ARKAPALF - Arka Prestiż Alfa
• ARKAPAP - Arka Prestiż Akcji Polskich
• ARKAPARW - Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
• ARKAPASWE - Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
• ARKAPESD - Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych
• ARKAPGOT - Arka Prestiż Gotówkowy
• ARKAPO - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych
• ARKAPOK - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
• ARKAPOKG - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny
• ARKAPTIN - Arka Prestiż Technologii i Innowacji
• ARKARNE - Arka BZ WBK Akcji Tureckich
• ARKASARKC - Arka Strategia Akcyjna
• ARKASDYN - Arka Strategia Dynamiczna
• ARKASKO - Arka Strategia Konserwatywna
• ARKASSTAB - Arka Strategia Stabilna
• ARKASW - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu
• ARKASWE - Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
• ARKAZ - Arka BZ WBK Zrównoważony
• AVIVAA - Aviva Akcyjny
• AVIVAARW - Aviva Globalnych Akcji
• AVIVAD - Aviva Investors Dłużny
• AVIVADPK - Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych
• AVIVADYW - Aviva Spółek Dywidendowych
• AVIVAILOK - Aviva Lokacyjny
• AVIVAOBD - Aviva Obligacji Dynamiczny
• AVIVAOSZ - Aviva Oszczędnościowy
• AVIVAOW - Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
• AVIVAOZA - Aviva Depozytowy
• AVIVAP - Aviva Investors Pieniężny
• AVIVAPN - Aviva Investors Papierów Nieskarbowych
• AXAA - AXA Akcji
• AXAAMSS - AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
• AXAASDYW - AXA Akcji Spółek Dywidendowych
• AXAEQ - AXA Selective Equity
• AXALOK - AXA Subfundusz Lokacyjny
• AXAMAAL - AXA Makro Alokacji
• AXAO - AXA Obligacji
• AXASAAM - AXA SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich
• AXASAEMS - AXA SFIO Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
• AXASAOKO - AXA SFIO Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
• AXASGAK - AXA SFIO Subfundusz Globalny Akcji
• AXASGMA - AXA SFIO Subfundusz Globalnej Makroalokacji
• AXASGSD - AXA SFIO Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
• AXASW - AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu


mWIG40    WIG    NIF
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
13.12.2018
nazwa kurs zm% wol
 GNB0,3620,020550639 
 OPF0,2613,01115541 
 ABM6,8012,667 
 SAR6,509,22897 
 VOT4,998,56241 
 IQP0,30-16,749006 
 KBD0,50-16,71046 
 IPE0,94-14,619128 
 WSE1,35-12,92539794 
 RWD0,07-12,5202 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKN113,502,3151 956 
 PKO40,501,1110 914 
 PZU44,182,0104 290 
 PEO108,250,771 867 
 KRU165,200,857 422 
R E K L A M A