#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   ZNALEZIONE WALORY

• PEKADASZ - Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu
• PEKDOUSD - Pekao Dochodu USD
• PEKOGMATI - Pekao Global Multi-Asset Target Income FIZ
• PEKSGLDY - Pekao Strategii Globalnej ? dynamiczny
• PIOAAS - Pekao Akcji Aktywna Selekcja
• PIODYNSP - Pekao Dynamicznych Spółek
• PIOFZ - Pekao Strategii Globalnej
• PIOGOT - Pekao Gotówkowy
• PIOMISRR - Pekao FG Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
• PIONAASZ - Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu
• PIONAE - Pekao Akcji Europejskich
• PIONARDW - Pekao FG Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
• PIONARW - Pekao FG Akcji Rynków Wschodzących
• PIONDYW - Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu
• PIONEER1 - Pekao Zrównoważony
• PIONEER2 - Pekao Obligacji Plus
• PIONEER3 - Pekao Akcji Polskich
• PIONEER5 - Pekao Akcji Amerykańskich
• PIONEER6 - Pekao Pieniężny
• PIONELI - Pekao Elastycznego Inwestowania
• PIONMISS - Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
• PIONODP - Pekao Obligacji Dolarowych Plus
• PIONOEP - Pekao Obligacji Europejskich Plus
• PIONOID - Pekao Obligacji i Dochodu
• PIONPP - Pekao Pieniężny Plus
• PIONRCH - Pekao FG Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
• PIONRP - Pekao FG Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
• PIONSGK - Pekao Strategii Globalnej Konserwatywny
• PIONSIE - Pekao FG Surowców i Energii
• PIONSTI - Pekao Stabilnego Inwestowania
• PIONUS - Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
• PIONWIDRA - Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
• PIONWIDRE - Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
• PIONZARA - Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
• PIONZP - Pekao Stabilnego Wzrostu
• PIOOBSTR - Pekao FG Obligacji Strategicznych
• PIOODA - Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja
• PIOODA2 - Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2
• PIOZMA - Pekao Zmiennej Alokacji
• PKOARAM - PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
• PKOARAP - PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
• PKOAREUR - PKO Akcji Rynku Europejskiego
• PKOARJ - PKO Akcji Rynku Japońskiego
• PKOARW - PKO Akcji Rynków Wschodzących
• PKOARZLO - PKO Akcji Rynku Złota
• PKOASZEW - PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ
• PKOBIG - PKO Technologii i Innowacji Globalny
• PKOBUR - PKO Bursztynowy
• PKOCS1 - PKO Zrównoważony FIO
• PKOCS2 - PKO Stabilnego Wzrostu FIO
• PKOCS5 - PKO Skarbowy FIO
• PKOCSAP - PKO Akcji Plus
• PKOCSMSS - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
• PKOCSNE - PKO Akcji Nowa Europa FIO
• PKOCSOE - PKO Obligacji Długoterminowych FIO
• PKOCSPDP - PKO Papierów Dłużnych Plus
• PKOCSSA - PKO Strategicznej Alokacji FIO
• PKODGLOB - PKO Akcji Dywidendowych Globalny
• PKODIAM - PKO Diamentowy
• PKODLG - PKO Dóbr Luksusowych Globalny
• PKOEM2020 - PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
• PKOEM2030 - PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
• PKOEM2040 - PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
• PKOEM2050 - PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
• PKOEM2060 - PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
• PKOGLDO - PKO Globalnego Dochodu FIZ
• PKOGLOST - PKO Globalnej Strategii FIZ
• PKOIBG - PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
• PKOMDG - PKO Medycyny i Demografii Globalny
• PKOPDUSD - PKO Subfundusz Papierów Dłużnych USD
• PKOPLYN - PKO Płynnościowy
• PKORUB - PKO Rubinowy
• PKOSTOBL - PKO Strategii Obligacyjnych FIZ
• PKOSURG - PKO Surowców Globalny
• PKOSZAF - PKO Szafirowy
• PKOSZMA - PKO Szmaragdowy
• PZUARR - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
• PZUARW - PZU Akcji Rynków Wschodzących
• PZUASD - PZU Akcji Spółek Dywidendowych
• PZUBI - PZU SEJF Plus
• PZUDAK - PZU Dłużny Aktywny
• PZUDLUZ - PZU SFIO UNIVERSUM
• PZUDRW - PZU Dłużnych Rynków Wschodzących
• PZUGOK - PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
• PZUGOT - SPZU GOTÓWKOWY
• PZUKRAK - PZU Akcji KRAKOWIAK
• PZUMAZUR - PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
• PZUMISS - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
• PZUNE - PZU Akcji NOWA EUROPA
• PZUOA - Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia w ramach funduszu PZU FIO Parasolowy
• PZUOM - PZU FIO Ochrony Majątku
• PZUPOLON - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
• PZUTMT - PZU Telekomunikacja Media Technologia
• PZUZR - PZU ZRÓWNOWAŻONY


mWIG40    WIG    NIF
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
19.10.2018
nazwa kurs zm% wol
 PRC0,02100,02100 
 PLZ3,5529,129123 
 BAL9,1412,010606 
 CZT0,3210,310 
 KPD34,809,4654 
 EHG2,82-29,2525 
 CTG0,07-12,58207 
 PBG0,09-10,088896 
 TIM6,26-8,593094 
 LCC2,36-8,21232777 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PZU39,991,199 065 
 PKN93,84-0,254 279 
 PEO103,60-0,353 936 
 PKO40,721,146 278 
 CDR157,001,339 133 
R E K L A M A