#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   ZNALEZIONE WALORY

• RBCE - Robeco Chinese Equities D
• RBCHEQI - Robeco Chinese Equities I EUR
• RBEM - Robeco Emerging Markets Equities M
• RBEMEDE - Robeco Emerging Markets Equities D EUR
• RBEMEIE - Robeco Emerging Markets Equities I EUR
• RBEMEQD - Robeco Emerging Markets Equities D EUR
• RBESE - Robeco Emerging Stars Equities D
• RBESEIE - Robeco Emerging Stars Equities I EUR
• RBGVE - Robeco BP Global Premium Equites D EUR
• RBHYB - Robeco High Yield Bonds DH EUR
• RBHYBIE - Robeco High Yield Bonds IH EUR


mWIG40    WIG    NIF
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
19.10.2018
nazwa kurs zm% wol
 PRC0,02100,02100 
 PLZ3,5529,129123 
 BAL9,1412,010606 
 CZT0,3210,310 
 KPD34,809,4654 
 EHG2,82-29,2525 
 CTG0,07-12,58207 
 PBG0,09-10,088896 
 TIM6,26-8,593094 
 LCC2,36-8,21232777 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PZU39,991,199 065 
 PKN93,84-0,254 279 
 PEO103,60-0,353 936 
 PKO40,721,146 278 
 CDR157,001,339 133 
R E K L A M A