#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   ZNALEZIONE WALORY

• UAME - UniAkcje Wzrostu
• UAMS - UniAkcje Małych i Średnich Spółek
• UNIABIO - UniAkcje Biopharma
• UNIADYW - UniAkcje Dywidendowy
• UNIAKPIE - UniAktywny Pieniężny
• UNIASGLO - UniAkcje Selektywny Globalny
• UNIATUR - UniAkcje Turcja
• UNIDOLU - UniDolar Pieniężny
• UNIDW - UniAkcje: Daleki Wschód
• UNIEURIBO - UniEURIBOR
• UNIGAPOL - UniGotówkowy Aktywa Polskie
• UNIKOR1 - UniKorona Zrównoważony FIO
• UNIKOR2 - UniKorona Pieniężny FIO
• UNIKOR3 - UniKorona Akcje FIO
• UNIKOR5 - UniKorona Obligacje FIO
• UNILOK - UniLokata
• UNINE - UniAkcje Nowa Europa FIO
• UNISGBD - SGB Dłużny
• UNISGBGOT - SGB Gotówkowy
• UNISGBZAG - SGB Zagraniczny
• UNITTD - UniObligacje Aktywny
• UNIWIBID - UniWIBID Plus
• UNSW - UniStabilny Wzrost
• UONE - UniObligacje Nowa Europa


mWIG40    WIG    NIF
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
20.08.2018
nazwa kurs zm% wol
 KZS2,1022,12466677 
 AAT3,4819,2759 
 VVD3,9114,3185757 
 ZUK2,0011,1200 
 ZST0,658,31854 
 GTN0,43-17,34683139 
 EAH21,00-13,212527 
 GNB0,78-10,33257335 
 CTG0,09-10,0130 
 FFI0,75-9,622339 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PEO113,501,842 638 
 PKO40,242,841 721 
 PKN97,521,933 147 
 KGH84,300,430 945 
 PZU41,742,223 388 
R E K L A M A