#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   ZNALEZIONE WALORY

• UAME - UniAkcje Wzrostu
• UAMS - UniAkcje Małych i Średnich Spółek
• UNIABIO - UniAkcje Biopharma
• UNIADYW - UniAkcje Dywidendowy
• UNIAKPIE - UniAktywny Pieniężny
• UNIASGLO - UniAkcje Selektywny Globalny
• UNIATUR - UniAkcje Turcja
• UNIDOLU - UniDolar Pieniężny
• UNIDW - UniAkcje: Daleki Wschód
• UNIEURIBO - UniEURIBOR
• UNIGAPOL - UniGotówkowy Aktywa Polskie
• UNIKOR1 - UniKorona Zrównoważony FIO
• UNIKOR2 - UniKorona Pieniężny FIO
• UNIKOR3 - UniKorona Akcje FIO
• UNIKOR5 - UniKorona Obligacje FIO
• UNILOK - UniLokata
• UNINE - UniAkcje Nowa Europa FIO
• UNISGBD - SGB Dłużny
• UNISGBGOT - SGB Gotówkowy
• UNISGBZAG - SGB Zagraniczny
• UNITTD - UniObligacje Aktywny
• UNIWIBID - UniWIBID Plus
• UNSW - UniStabilny Wzrost
• UONE - UniObligacje Nowa Europa


mWIG40    WIG    NIF
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
16.10.2018
nazwa kurs zm% wol
 PAT1,2719,859251 
 SHG0,4919,51100 
 BRA1,4017,7466649 
 KZS1,4615,03922663 
 PBG0,1011,1231196 
 PRC0,01-50,04894 
 PBF0,35-22,26030 
 PCE12,70-12,412133 
 PGO2,30-11,51429 
 MSP4,84-10,4560 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKO39,663,0160 732 
 KGH83,900,198 829 
 PEO103,852,574 087 
 PZU40,001,855 250 
 PKN97,642,351 651 
R E K L A M A